ЈАВНЕ НАБАВКЕ

• ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
• ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1

Гориво за моторна возила (10.05.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)


Реагенси за апарат COBAS INTEGRA 400 PLUS (10.05.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)


Реагенси за апарат SYSMEX (10.05.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)


Лабораторијски материјал (21.03.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)


Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (01.03.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (22.02.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)


Набавка материјала за саобраћај (28.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Одлука о додели уговора 11 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10
Обавештење о закљученом уговору 11


Набавка Канцеларијског материјала (21.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Штампаног материјала (21.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Средстава за хигијену (21.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Стоматолошког материјала (08.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Рендген материјала (08.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2


Набавка Лож уља за грејање Здравствене станице Милутовац (30.08.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (25.05.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат SYSMEX XSi (22.05.2018.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси COBAS INTEGRA (22.05.2018.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (21.03.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (14.3.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (22.2.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3


Набавка материјала за саобраћај (28.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 3
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 4
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 5
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 6
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 7
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 8
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 9
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 10
Одлука о додели уговора 10 (doc)


Набавка Штампаног материјала (21.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Средстава за хигијену (21.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Канцеларијског материјала (21.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Рендген материјала (07.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Стоматолошког материјала (07.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Лож уља за грејање Здравствене станице Милутовац (31.08.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка два путничка возила DACIA SANDERO AMBIANCE или одговарајућа (03.08.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (24.05.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат Sysmex XS 500i (19.05.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка два путничка аутомобила Фијат Панда (17.05.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о обустави поступка (doc)
Обавештење о обустави поступка (doc)


Реагенси COBAS INTEGRA (17.05.2017.)

Обавештење о покретању преговарачког поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (21.03.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о обустави поступка (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)


Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (14.03.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (20.02.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)


Материјал за саобраћај (30.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Одлука о додели уговора 11 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10
Обавештење о закљученом уговору 11


Штампани материјал (22.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Средства за хигијену (21.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Канцеларијски материјал (21.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Рентген материјал (9.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)


Стоматолошки материјал (7.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурске документације (doc)
Питања и одговори
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лож уље - гасно уље (30.08.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (27.05.2016.)

Конкурсна документација (doc)
Позив за подношење понуде (PDF)
Питања и одговори (PDF)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат SYSMEX XS-500i (15.04.2016.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка и уградња косе степенишне платформе за подизање особа са инвалидитетом (25.03.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори 1 (doc)
Питања и одговори 2 (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (24.03.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о обустави поступка 1 (doc)
Одлука о обустави поступка 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6


Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (17.03.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о продужењу рока (doc)
Измене Конкурсне документације (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (25.02.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 3 (doc)


Стоматолошки материјал (21.12.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори (doc)
Измене и допуне Конкурсне документације (doc)
Обавештење о продужењу рока (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Рентген материјал (21.12.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Материјал за саобраћај (02.12.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори (doc)
Измене и допуне Конкурсне документације (doc)
Обавештење о продужењу рока (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10


Штампани материјал (25.11.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Средства за хигијену (17.11.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Канцеларијски материјал (17.11.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Лож уље - гасно уље (15.09.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Санитетски потрошни материјал (27.07.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси COBAS Integra (25.5.2015.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (12.5.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Стоматолошка столица (21.4.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Ампулирани лекови (27.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3


Лабораторијски материјал (19.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Појашњење конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о обустави поступка


Реагенси за апарат Sysmex XS-500i (16.3.2015.)

Обавештење о покретању преговарачког поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора


Уређивање паркинг простора Дома здравља (11.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка САНИТЕТСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (10.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6


Набавка РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛА (12.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА (12.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА (08.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (08.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ (03.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ (24.11.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка ОФТАМОЛОШКЕ ОПРЕМЕ (29.10.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка ЛОЖ УЉА (15.10.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка СПАЛТ ЛАМПЕ са апланационим тонометром (01.08.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о обустави поступка (pdf)


Набавка новог санитетског возила (06.06.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (04.06.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 4 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 5 (pdf)


Реагенси за апарат „COBAS INTEGRA 400 PLUS“ (23.05.2014.)

Конкурсна документација (doc)
Покретање поступка (pfd)
Одлука о додели уговора(doc)


Набавка ампулираних лекова (25.3.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (pdf)


Набавка санитетског потрошног материјала (7.3.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Појашњење конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 1 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 2 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 3 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 4 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 5 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 6 (PDF)


Набавка реагенаса (28.02.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка рендген материјала (18.12.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Додатне информације (doc)
Обавештење (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка стоматолошког материјала (18.12.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка штампаног материјала (29.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка средстава за хигијену (29.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)

Набавка канцеларијског материјала (29.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Додатне информације и појашњења (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка теренског возила (26.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка лож уља (1.10.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Ministarstvo zdravlja