06.06.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време
- Возач санитетског возила у санитетском превозу
Службa хитне медицинске помоћи, Одсек санитетског превоза

Преузми

06.06.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време
- Магистар фармације-медицински биохемичар
Службa за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику, Одељење за лабораторијску дијагностику

Преузми

11.04.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време
- Виша медицинска сестра/техничар у хитној медицинској помоћи
Служба хитне медицинске помоћи

Преузми

08.04.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време
- Медицинска сестра у амбуланти
Служба за здравствену заштиту одраслих са медицином рада

Преузми

08.04.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време
- Лабораторијски техничар
Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику

Преузми

06.04.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Технички секретар
Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Преузми

21.03.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Возач санитетског возила
Служба хитне медицинске помоћи

Преузми

23.02.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Возач санитетског возила
Служба хитне медицинске помоћи

Преузми

11.02.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Медицинска сестра у амбуланти
Служба за здравствену заштиту одраслих са медицином рада


Преузми

28.01.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Спремачица
Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Преузми

14.01.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време
- Доктор медицине, изабрани лекар
Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Преузми

14.01.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време
- Доктор медицине, изабрани лекар
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада

Преузми

12.01.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Руководиоца правних, кадровских и административних

Преузми

6.01.2022 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Спремачица

Преузми

30.12.2021. - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Доктор медицине изабрани лекар

Преузми

28.12.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Возач санитетског возила

Преузми

9.12.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Спремачица

Преузми

16.11.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Спремачица

Преузми

10.11.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Возач санитетског возила

Преузми

03.11.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Виши радиолошки техничар

Преузми

03.11.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Спремачица

Преузми

05.10.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Спремачица

Преузми

24.09.2021. - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Доктор медицине изабрани лекар

Преузми

22.09.2021 - ЈАВНИ ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
- Гинеколошко-акушерска сестра

Преузми